Zakład Badawczy Przemysłu Pierkarskiego Sp. z o.o.

Wybierz język:

O Firmie A A A

                                                                              

 

  Nowoczesna aparatura pomiarowo - kontrolna
Kompleksowe badania jakości zboża, mąki i pieczywa
Ekspertyzy  Opinie Receptury

  
                                                         Profesjonalne Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe
Znane od 45 lat

  

     Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. jest firmą z tradycjami. Od 45 lat specjalizuje się w opracowywaniu i produkowaniu urządzeń pomiarowo-kontrolnych przeznaczonych dla laboratoriów zbożowo-mącznych, piekarsko-ciastkarskich oraz placówek naukowo-badawczych. Chęć wyjścia potrzebom rynku, wysoki stopień zaawansowania technologicznego oraz doświadczenie w opracowywaniu nowych konstrukcji zaowocowały rozszerzeniem naszej działalności o produkcję linii technologicznych posiadających zastosowanie w wielu branżach.


    
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz  wywodzi się z najstarszej szkoły piekarskiej w Bydgoszczy, w której nauczał w latach 1955-1969. Równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Krajowego Zespołu Technologów Zbóż skupiającego 54 nauczycieli szkół młynarskich i piekarskich w kraju. Oba te fakty zaowocowały nawiązaniem współpracy z Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego w Warszawie kierowanym przez wybitnego naukowca doktora, a następnie prof. dr hab. inż. Henryka Baneckiego. Kazimierz Sadkiewicz kontynuując przewód doktorski na WSR w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr inż. St. Jankowskiego otrzymał propozycje utworzenia Oddziału ZBPP w Bydgoszczy.

 

     Realizację zamierzeń i planów dyrektora prof. H. Baneckiego zatwierdził ówczesny Minister Handlu Wewnętrznego decyzją z dnia 21 kwietnia 1969 roku powołując w Bydgoszczy filię Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie. W związku z trudnościami okresu minionego, brakiem kadry, lokalu oraz poparcia władz lokalnych faktyczna działalność zapoczątkowana została w lipcu 1969 roku. Dalsza praca naukowa oraz staże w USA w Kansas City i Los Angeles oraz w Agencji Współpracy Technicznej, Przemysłowej i Gospodarczej we Francji zaowocowały uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych, doktora habilitowanego stanowisku adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego ZBPP w Warszawie, a następnie prof.nadz.ATR w Bydgoszczy w Katedrze Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska. Obecnie firmą kieruje syn profesora dr Józef Sadkiewicz.

      Do głównych zadań Oddziału należało:

  • zorganizowanie zaplecza naukowo- badawczego
  • przygotowanie zespołów technicznych oraz badawczych
  • opracowanie oraz wdrażanie dla krajowych laboratoriów aparatury pomiarowo-kontrolnej dla całego łańcucha zbożowo-mącznego i piekarskiego w ramach działalności antyimportowej
  • pomoc w rozwoju małych i średnich piekarni
  • badanie maszyn i urządzeń producentów krajowych
  • systematyczne szkolenie kadry laboratoriów z terenu całego kraju
 
      Opracowanie kompleksu urządzeń pomiarowo – kontrolnych dla całego łańcucha zbożowo – mącznego i piekarskiego, placówek naukowo – badawczych i uczelni specjalistycznych to największe osiągnięcie kilkudziesięciu lat działalności Zakładu. Urządzenia zostały wdrożone w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w wielu laboratoriach w kraju i za granicą. Opracowane przez ZBPP rozwiązania chronione są wieloma patentami i wzorami użytkowymi. Wdrożone do praktyki dały szanse w walce o jakość w branży zbożowo – mącznej i piekarskiej, a w nauce możliwość prowadzenia prac i badań naukowych.
       Na działalność naukowo – techniczną złożyły się również bardzo liczne publikacje, dziesiątki patentów, projekty techniczne i technologiczne dla piekarni, wystąpienia na konferencjach, seminariach, zjazdach, sympozjach krajowych i międzynarodowych. Działalność ta stanowi o pozycji Zakładu i wkładzie naukowo – technicznym w rozwój branży zbożowo – mącznej i piekarskiej w Polsce, czego wyrazem są uzyskane medale w konkursach krajowych i zagranicznych.
 
     Zakład uczestniczy w licznych wystawach m.in. INTERPIEK i POLGASTRO, targach, kongresach, ściśle współpracuje z prof. dr hab. inż. Józefem Flizikowskim Kierownikiem Katedry Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zachowana została również ciągła i owocna współpraca ze Stowarzyszeniami naukowo – technicznymi NOT oraz Międzynarodowymi Targami SAWO. Dziś również funkcjonuje przy Zakładzie Krajowy Zespół Ekspertów ds. piekarstwa oraz Kapituła medalu imienia prof. dr hab. inż. Henryka Baneckiego nagradzająca tą godnością wybitnych naukowców, specjalistów, twórców, mistrzów młynarstwa, piekarstwa w Polsce i na świecie.
     Do 1998 roku zakład podlegał pod ZBPP w Warszawie. Następnie przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, funkcjonującą jako jednostka samodzielna opierająca swoją działalność na własnym wypracowanym zapleczu techniczno-konstrukcyjnym oraz utrzymująca współpracę z ZBPP w Warszawie i wieloma uczelniami w kraju i za granicą w zakresie planowych i nowych realizacji na rzecz branży zbożowo-mącznej oraz piekarskiej. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X